Tietosuojaseloste: Asiakas-, tutkimus- ja markkinointirekisteri

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy

Kuka tietojasi käsittelee

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, Valtakatu 51, 53100 LAPPEENRANTA
045 137 5099
info@tak.fi

Keiden tietoja käsittelemme

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät
 • Arvontoihin osallistuvat
 • Tutkimusluvan antaneet

Tiedot, joita käsittelemme

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille, esimerkiksi:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Työnantaja
 • Rooli/titteli
 • IP-osoite

Miksi käsittelemme tietojasi

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Markkinointi
 • Tutkimuskutsujen lähettäminen
 • Arvontoihin osallistuminen

Mistä saamme tiedot

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Tutkimuksia ja arvontoja koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään tutkimusten yhteydessä.

Kuka muu käsittelee tietojasi

 • Alchemer
 • MailChimp
 • Microsoft
 • Visma Solutions
 • Sigmatic

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

Oikeutesi

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Suoramarkkinointikielto
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus

Kuinka suojaamme tietosi

 • Suojaamme internetyhteyden (https)
 • Käytämme palomuuria
 • Salaamme tietoja (kryptaus)
 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat
 • Sitoutamme henkilökunnan salassapitosopimuksilla

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, tutkimuksiin osallistuville sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy, Valtakatu 51, 53100 LAPPEENRANTA
045 137 5099
info@tak.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät
 • Tutkimuksissa tai arvonnoissa yhteystietonsa antaneet

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaat (yhteyshenkilöt):

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät:

 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset.
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tutkimusluvan antaneet:

 • Verkossa tai henkilökohtaisesti kerätyt sähköpostiosoitteet tutkimusten lähettämiseksi
 • Henkilön vapaaehtoisuus

Arvontaan osallistuneet:

 • Riittävät yhteystiedot mahdollisen arvontavoiton toimittamiseksi
 • Henkilön vapaaehtoisuus

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
 • Tiedot
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Työnantaja / yritys
 • Rooli / titteli
 • IP-osoite

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta. Tutkimuskutsuista pääset viestin mukana olevan poistamislinkin kautta.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@tak.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

8. Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan, kun olet itse antanut siihen luvan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Alchemer
 • MailChimp
 • Microsoft
 • Visma Solutions
 • Sigmatic

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Tällä sivustolla on käytössä Google Analytics -eväste. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.